Ohjeita ympyrään

Kirjoitin edellisen kerran Vaajakosken uudistetusta liikeenneympyrästä 3.1.2009. Olin huomannut, etteivät autoilijat oikein tienneet, kuinka ympyrässä pitäisi ajaa. Tätä käsitystä on vahvistanut myös se, että blogiini on tultu yllättävän usein hakusanoilla, joilla on etsitty esim. ajo-ohjeita kyseiseen ympyrään. Syynä tähän lienee se, että harvemmin liikennesfäärissämme tavattu henkilöautokaista yhdistyy vielä harvinaisempaan kaksikaistaiseen liikenneympyrään.

Lahden suunnasta tultaessa liikenneympyrään siis tullaan kahta kaistaa pitkin. Oikeanpuoleista kaistaa pääsee kääntymään kaikkiin suuntiin, mutta vasemmanpuoleiselta kaistalta voi ajaa vain moottoritielle. Kakkoskaistaa saavat käyttää vain henkilöautot. Henkilöautokaistan olemus on jäänyt ilmeisen monelle epäselväksi, kuten myös minullekin. Milloin sitä saa käyttää? Onko se tarkoitettu vain ruuhka-aikoina käytettäväksi? Mitä laki sanoo henkilöautokaistasta vai tunteeko se sitä lainkaan? Katsoin parhaaksi kysyä asiaa Keski-Suomen tiepiiriltä, eli taholta, joka on ympyrän suunnitellut. Kokosin saamistani vastauksista tällaisen pikaoppaan Vaajakosken ympyrän saloja pohtiville.

Ensiksi on muistettava moottoritien ja ajosuuntaansa kaksikaistaisen valtatien ero. Moottoritiellä on ajettava pääasiassa oikeanpuoleista kaistaa. Ajosuuntaansa kaksikaistaisella valtatiellä (esim. Jyväskylän Rantaväylä) voi ajoneuvoa kuljettaa vasemmalla kaistalla silloinkin, kun oikea kaista on tyhjä. Vaajakoskella moottoritie alkaa vasta liikenneympyrän jälkeen moottoritie -liikennemerkin osoittamassa paikassa, jossa astuu voimaan myös moottoritien kaista-ajosäännöt.

Ajoradan yläpuolisilla opasteilla voidaan kumota oikeanpuoleisella kaistalla ajamisen pakko moottoriteillä. Lahden suunnasta saavuttaessa on vasemman kaistan yläpuolella vihreäpohjainen ”Jyväskylä” -viitta. Täten moottoritielle liittyminen on sallittua myös vasempaa kaistaa käyttäen. Kaistan yläpuolinen viitta antaa tähän lakiperusteisen luvan. Moottoritiellä on sitten hakeuduttava oikealle kaistalle, jos siellä on tilaa, mutta ehdottomasti vasta sitten, kun kaistan vaihto ei aiheuta vaaraa.

Liikenneympyrään tultaessa Lahden suunnasta henkilöautot saavat käyttää kumpaa kaistaa tahansa, mutta raskas liikenne vain oikeanpuoleista kaistaa. Syy tähän on se, että pitkät ajoneuvot eivät mahdu vasemmanpuoleiselta kaistalta ympyrän jyrkkiin käännöksiin. Henkilöautokaistaa saa käyttää milloin tahansa; käyttö ei ole millään tavalla riippuvaista esimerkiksi kellonajasta, autojen määrästä tai liikenteen koostumuksesta. Eli vasemmanpuoleiselle henkilöautokaistalle voi ryhmittyä, vaikka muuta liikennettä ei olisi. Lahdesta päin tuleva autoilija ei voi ennakkoon tietää, kuinka paljon liikennettä on aikeissa tulla muista suunnista ympyrään. Tulkitsen tämän niin, että liikenteen sujuvuuden kannalta moottoritielle menevän henkilöautoilijan olisi parempi siirtyä suoraan vasemmanpuoleiselle kaistalle, jotta toisista suunnista tulevat autoilijat pääsisivät helpommin ympyrään.

Tiepiirin mukaan toisistaan poikkeavien laintulkintojen mahdollisuus on aina olemassa kun luodaan uutta liikenneympäristöä. Keski-Suomen tiepiiri on selvittänyt eri puolilta Suomea tulleiden asiantuntijoiden avulla Vaajakosken ympyrän ja sen kaistajärjestelyiden lainmukaisuuden. Tiehallinnon ensisijaisena laintulkitsijana toimii liikkuva poliisi, jonka kanssa kohteesta on myös keskusteltu.

Vaajakoski

Kaistan yläpuolinen viitta antaa luvan käyttää vasemmanpuoleista kaistaa moottoritielle ryhmittymiseen.

Lopuksi vielä suuri kiitos Keski-Suomen tiepiirille, jonka edustaja kertoi minulle perusteellisesti Vaajakosken ympyrän toiminnasta. Tiepiirin toiminnasta jäi näin itselleni positiivinen kuva, kun sen kuuluisan ”pienen ihmisenkin” tiedusteluihin jaksettiin vastata. Olisin toivonut, että ympyrän valmistumisen aikaan henkilöautokaistasta ja sen käyttötavoista olisi puhuttu enemmän  myös mediassa, jolloin autoilijat uskaltaisivat käyttää kaistaa enemmän. Toivotaan kuitenkin, että tieto vähitellen leviää tehden liikenteestä sujuvampaa.

Aiheesta muualla:

– Tiepiiri: Ajo-ohjeet Vaajakosken liikenneympyrään (pdf).

– Tiepiiri: Liikenteen ohjaussuunnitelma (pdf).

– Liikenteessä 17.12.2008: Turbokiertoliittymä pelastaa?

Mainokset

, , , , , , , , , , , , ,

 1. #1 by Antti-Juhani Kaijanaho on 6.2.2009 - 14:11

  Ottiko neuvonantajasi kantaa siihen, miten tuo suhtautuu tieliikennelain 9 § 2 momenttiin (”Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla.”)? Minusta tuollainen vasemmalle kaistalle vaihtaminen ja sitten taas ympyrän jälkeen takaisin oikealle kaistalle vaihtaminen on normaalioloissa tarpeetonta kaistanvaihtoa.

 2. #2 by Kosti on 9.2.2009 - 19:48

  Mainitsemaasi tieliikennelain kohtaan ei saamassani vastauksessa viitattu. Uskon tässä asiassa tiepiiriä ja poliisia, että järjestelyn lainmukaisuus on selvitetty. Jos LP:kin on todennut, että tällä tavalla voi ajaa, niin mikä ongelma siinä sitten on? Sakkoja tarpeettomasta kaistanvaihdostahan ei kaiken järjen mukaan tässä tilanteessa voi saada. Onko se sitten turhaa kaistanvaihtoa, jos liikenne ohjataan kahdelle kaistalle ja näin liikenteestä saadaan sujuvampaa? Ei minun mielestä.

 3. #3 by Antti-Juhani Kaijanaho on 10.2.2009 - 13:14

  Selväähän se on, että molempia kaistoja käytetään jos liikennetiheys sitä edellyttää (lue: ruuhka-aikana). Itse olen (ja ymmärsin, että sinäkin olet) ollut kiinnostunut siitä, mitä pitää ja saa tehdä silloin, kun ei ole ruuhkaa eikä oikein muutakaan erityistä syytä siirtyä sinne vasemmalle kaistalle. Tuo sujuvuusargumentti kun ei niitä tilanteita oikein kata.

  Jos poliisi on linjannut, että kaistanvaihtoon tuossa kohtaa ei puututa, niin ei siitä varmaankaan sakkoja saa (mutta kaistanvaihdosta moottoritiellä kiihdytyskaistan kohdalla liittyjille tilan antamistakoituksessa kyllä saa sakot! – tämä oli minulle yllätys kun asia minulle selvisi).

%d bloggers like this: