Poliisi tiedottaa harhaanjohtavasti ja asenteellisesti

Liikkuvan poliisin 3.11.2010 julkaisema tiedote pyöräilijöiden vähäisestä liikennesääntötuntemuksesta on saanut aikaan runsaasti keskustelua pyöräilykansan parissa. Ilmeisesti alun perin hyväntahtoiseksi valistukseksi tarkoitettu tiedote käsittelee pyöräilijöitä yksipuolisesti vaaranaiheuttajina ja vastuuttomina liikkujina. Lisäksi tiedotteessa esitetään totuutena väittämiä, joille ei ole lainsäädännöllisiä perusteita.

Tiedotteessa ensimmäiseksi silmään pistää yleistys ”…jalkakäytävillä, missä myös yli 12-vuotiaat pyöräilijät tyypillisesti ajelevat”. Tyypillisesti-sanan käyttö antaa ymmärtää, että jalkakäytävällä ajelu on jotenkin tunnusmerkillistä pyöräilylle ja että suurin osa pyöräilijöistä ajaa jalkakäytävällä. Erikoinen näkemys poliisilta. ”Pyöräilijöiden vauhdikkaat suojatien ylitykset” on sekin kummallinen lause. Kuka kaupunkiliikenteessä on oikeasti vauhdikas: 40 km/h ajava auto vai 20 km/h ajava pyörä?

Seuraavaksi väitetään, että ”pyöräilijät ylittävät ajoradan usein ajamalla suojatiellä, vaikka se useimmissa tapauksissa on kiellettyä”. Tavallisella jalkakäytävän jatkeena olevalla suojatiellä pyöräily on aina kiellettyä, myös lapsilta. Ei siis ”useimmissa tapauksissa” vaan aina. Pyörätien jatkeen, joka on maalattu koko leveydeltään suojatieksi, saa ylittää ajamalla.

Autoilijan on mahdotonta havaita tummissa vaatteissa ilman valoja risteyksen yli pyyhältävää pyöräilijää, jos valon pilkahdustakaan ei ole näkyvissä ja pyöräilijä ylittää ajoradan sääntöjen vastaisesti”.

Lisää epäonnistuneita ja asenteellisia sanavalintoja. Polkupyörä ei siis ”aja” kuten autot, vaan se ”pyyhältää” (ts. kulkee nopeasti, viilettää tai kiitää) liikenteessä. Lause on muutenkin outo. Ensinnäkään valottomuus ei ole pelkästään risteysajon ongelma. Toiseksi, miksi virkkeeseen on pitänyt sotkea ajoradan ylitys sääntöjen vastaisesti? Jos pyöräilijä ylittää ajoradan sääntöjen vastaisesti, niin ei kai valot tai näkyvät vaatteet muuta asiaa mitenkään.

Tiedotteen asenteesta kertoo jotain myös toteamus ”uusimmat pyöräilijöiden vaaranpaikat löytyvät kiertoliittymistä”. Miksi ihmeessä poliisi ei kerro seuraavassa lauseessa, että  sekä liikenneympyrään tuleva että ympyrästä poistuva auto väistää aina pyörätiellä ajavaa pyöräilijää? Mitä poliisi tarkoittaa sanomalla ”uusimmat”? Autoilijoiden tietämättömyys liikenneympyrän väistämissäännöistä on ollut tiedossa jo vuosien ajan.

Tiedotteen liitteksi on laitettu kaksi Word-dokumenttia. Ensimmäisessä on kopioituna tieliikenneasetuksen 37 §. Toisesta asiakirjasta löytyy kaksi ilmeisesti poliisin ottamaa kuvaa. Ensimmäisessä kuvassa polkupyörä nojaa kolaroituun autoon. Toisessa kuvassa on jokin tie. Lukija voi päätellä, että on tapahtunut onnettomus. Onnettomuuden lähtökohtia, syitä tai seurauksia poliisi ei vaivaannu selvittämään. Sattumanvaraiset kuvat tuskin hyödyttävät ketään.

HePo vaatii oikaisua

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) on lähettänyt liikkuvalle poliisille oikaisu- ja perustelupyynnön. Oikaisua HePo pyytää seuraavaan poliisin väittämään:

”Pyörätien jatkeen ja suojatien viivoitukset on voitu yhdistää myös koko leveydeltään yhtenäiseksi viivoitukseksi. Tällöin pyörätie tulee olla merkitty liikennemerkillä jatkuvaksi suojatien molemmin puolin.”

Korkeimman oikeuden päätöksellä KKO:1996:125 on katsottu riittäväksi, että pyörätie on suojatien toisella puolella. Maassamme on varmasti tuhansia paikkoja, joissa pyörätietä ei ole merkitty liikennemerkein risteyksen kummallekin puolelle.

Lisäksi HePo pyytää perusteluja seuraavaan poliisin esittämään väittämään:

”Jos ajoradan molemmin puolin kulkevat samansuuntaiset pyörätiet, se ei välttämättä tarkoita, että kaikki risteävät suojatiet olisivat myös pyörätien jatkeita.”

Vaikeasti hahmotettavalle väitteelle ei ole mitään perusteita. Olisikohan tässä yritetty viitata väistämisvelvollisuuteen? Ei voi tietää.

Poliisi ei saa luoda konflikteja

Poliisin tietämys pyöräilysäännöistä on saanut kritiikkiä aiemminkin. Heinäkuussa Yle uutisoi pyöräilijöiden villistä käytöksestä. Jutussa haastateltavana ollut ylikonstaapeli tuli muun muassa väittäneeksi, että pyörää taluttava henkilö on pyöräilijä.

Parannusta kaipaisi myös tiedotejärjestelmä. Tiedotteissa ei esimerkiksi kerrota, kuka ne on kirjoittanut. Hyvän toimitustavan vastaisesti tiedotteisiin ei merkitä, jos niihin on tehty päivityksiä tai korjauksia. Väärien tietojen levitteleminen on vakava asia, sillä usein tiedotteet menevät sellaisenaan laajempaan jakeluun median kautta.

Suomessa poliisi nauttii kansalaisten suurta luottamusta ja ihan aiheestakin. Se tarkoittaa myös sitä, että poliisin sanaan uskotaan. Näin väärätkin väittämät iskostuvat kansalaisten päähän totuutena. Työssään poliisin tulee edistää yhteisymmärrystä liikenteen osapuolten kesken, eikä luoda huolimattomuudellaan uusia konflikteja.

, , , , , , , , ,

 1. #1 by Antti Poikola on 8.11.2010 - 16:16

  Voisin ”pyyhältää” tänään laitattamaan nastarenkaat pyörääni… huh huh noita Poliiseja. En tiedä itkeäkö vai nauraako.

 2. #2 by Anonyymi on 10.1.2012 - 11:41

  ”Korkeimman oikeuden päätöksellä KKO:1996:125 on katsottu riittäväksi, että pyörätie on suojatien toisella puolella.”

  Kyseisen KKO:n päätöksessä eriävän mielipiteen kanta jäi vähemmistöön joten suojateillä ei saa ajaa jos pyörätie ei jatku suojatien jälkeen. Mikäli tämän näkemyksen takana olisi ollut enemmistö KKO:n tuomareista, niin silloin voitaisiin sanoa että suojatiellä saa ajaa, vaikka pyörätie ei jatku suojatien jälkeen.

 3. #3 by Olli Pottonen on 15.1.2012 - 12:07

  Vastauksena Anonyymille tapauksesta KKO:1996:125,

  kieltämättä ainoastaan vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos Paaskoski väittää suoraan, että polkupyöräilijät ”saavat käyttää näin merkittyä yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän jatkeena olevaa suojatietä tien ylittämiseen.” Muiden oikeusneuvosten mielestä ”suojatien luonne on ollut epäselvä.” Oikeusvaltiossa epäselvät kiellot eivät ole laillisina, joten suojatien yli pyöräilyä ei ollut kiellettyä. Korkeimman oikeuden sanoin, pyöräilijän ”ei voida katsoa huolimattomuudesta tai varomattomuudesta rikkoneen tieliikennelakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä.”

  Siis KKO:n enemmistö ja vähemmistö olivat molemmat sitä mieltä, että suojatien yli sai pyöräillä.

%d bloggers like this: