Avainsanat: Poliisi

Promillerajan lasku saa kannatusta

Liikenneministeri Merja Kyllönen (vas) kertoi ensimmäisessä lehdistötapaamisessaan, että tieliikenteen promillerajan laskemisella on laaja kannatus, ainakin virkamiestasolla. Kysymys promillerajan laskemisesta ei ole mitenkään uusi, mutta nyt tuoreella liikenneministerillä näyttää olevan tahtoa asian läpiviemiseen. Tärkeimmät ministeriöt ja poliisijohto on jo ehditty kysellä läpi ja päät ovat nyökkyneet ehdotukselle.

Mielestäni 0,2 promillen raja tieliikenteeseen olisi sopiva ja nykyaikainen tapa viestiä, etteivät alkoholi ja ajaminen kuulu yhteen. Samalla ruorijuopumuksen rajaa voitaisiin yhtä lailla alentaa, sillä on jokseenkin kummallista, että veneily kännissä on lainsäätäjän mielestä jotenkin vähemmän vaarallista. ”Maan tavan” on jo aika muuttua. Kännissä ajaminen ei ole perusoikeus.

Kännissä ajaminen ei ole perusoikeus.

Tavallisin vastaväite ehdotukselle on tukeutunut tilastoihin: miksi nysvätään 0,2:n ja puolen promillen välillä, kun ”oikeat” rattijuoppo-onnettomuudet tapahtuvat niille, jotka ajavan törkeän rattijuopumuksen rajamailla, yli yhdessä promillessa? Kysymys on aiheellinen, mutta mielestäni kyseessä on kaksi eri asiaa, joihin vaikutetaan eri keinoin. Alle puolen promillen lukemia puhaltaviin voidaan vaikuttaa valvonnalla ja vaatimalla ”nollalinjaa”, mutta toistuvien törkeiden rattijuopumuksien karsimiseen tarvitaan erilaisia otteita. Ne eivät enää olekaan liikenneministeriön tai poliisin alaa, vaan enemmänkin sosiaali- ja terveysalan heiniä. Törkeisiin rattijuopumuksiin syyllistyvien toimintaan promillerajan alentaminen tuskin vaikuttaa, sillä rattijuopoista yli 60 prosenttia on alkoholin suurkuluttajia ja kolmanneksella on sairaudeksi luokiteltu päihdeongelma (lähde). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö rajan laskemisesta saataisi etua muissa ryhmissä.

Asenne rattijuopumusta kohtaan on tiukentunut. Kännissä ajamista pidetään yleisesti yhtenä vakavimmista rikoksista. Entä tulevaisuudessa? Poliisilta tulleen arkikokemuksen mukaan sekä pienessä maistissa että kovemmassa humalassa ajaminen on yleistynyt etenkin nuorten mopoilijoiden kohdalla. Tällainen kehitys ei lupaa hyvää, kun nyt mopoiässä olevat siirtyvät suurempien ajoneuvojen ohjaimiin. Siksi onkin syytä miettiä, miksi opetamme nykyisellä lainsäädännöllä, että alle puolen promillen humalassa ajaminen on periaatteessa hyväksyttävää.

Jokainen meistä osaa laskea, millä nopeudella alkoholi poistuu elimistöstämme. Sen yhden ruokajuoman voi edelleen nauttia, eikä tapojaan tarvitse merkittävästi muuttaa, vaikka raja muuttuisikin. Miksi yleensä pitää kiirehtiä heti ruokajuoman jälkeen rattiin?

Liikenneministerin mukaan poliisi myös pystyisi valvomaan uutta promillerajaa. Valvonnan tehostamiseen tarvitaankin partioautoihin sijoitettavia tarkkuusalkometrejä. Arvailujen varaan jää, onko jatkossa riittävästi poliisimiehiä niitä käyttämään – tai valvomaan liikennettä ylipäätään.


Ps.

Liikenneministerin mukaan auton turvalaitteiden verotusta pitäisi keventää tai poistaa laitteet jopa kokonaan autoverotuksen piiristä. Tätä voin kannattaa lämpimästi. Samalla ajatusta voisi hiukan laajentaa. Miten olisi verovapaat pyöräilykypärät?

Mainokset

, , , , , , , , , , ,

Jätä kommentti

Poliisi tiedottaa harhaanjohtavasti ja asenteellisesti

Liikkuvan poliisin 3.11.2010 julkaisema tiedote pyöräilijöiden vähäisestä liikennesääntötuntemuksesta on saanut aikaan runsaasti keskustelua pyöräilykansan parissa. Ilmeisesti alun perin hyväntahtoiseksi valistukseksi tarkoitettu tiedote käsittelee pyöräilijöitä yksipuolisesti vaaranaiheuttajina ja vastuuttomina liikkujina. Lisäksi tiedotteessa esitetään totuutena väittämiä, joille ei ole lainsäädännöllisiä perusteita.

Tiedotteessa ensimmäiseksi silmään pistää yleistys ”…jalkakäytävillä, missä myös yli 12-vuotiaat pyöräilijät tyypillisesti ajelevat”. Tyypillisesti-sanan käyttö antaa ymmärtää, että jalkakäytävällä ajelu on jotenkin tunnusmerkillistä pyöräilylle ja että suurin osa pyöräilijöistä ajaa jalkakäytävällä. Erikoinen näkemys poliisilta. ”Pyöräilijöiden vauhdikkaat suojatien ylitykset” on sekin kummallinen lause. Kuka kaupunkiliikenteessä on oikeasti vauhdikas: 40 km/h ajava auto vai 20 km/h ajava pyörä?

Seuraavaksi väitetään, että ”pyöräilijät ylittävät ajoradan usein ajamalla suojatiellä, vaikka se useimmissa tapauksissa on kiellettyä”. Tavallisella jalkakäytävän jatkeena olevalla suojatiellä pyöräily on aina kiellettyä, myös lapsilta. Ei siis ”useimmissa tapauksissa” vaan aina. Pyörätien jatkeen, joka on maalattu koko leveydeltään suojatieksi, saa ylittää ajamalla.

Autoilijan on mahdotonta havaita tummissa vaatteissa ilman valoja risteyksen yli pyyhältävää pyöräilijää, jos valon pilkahdustakaan ei ole näkyvissä ja pyöräilijä ylittää ajoradan sääntöjen vastaisesti”.

Lisää epäonnistuneita ja asenteellisia sanavalintoja. Polkupyörä ei siis ”aja” kuten autot, vaan se ”pyyhältää” (ts. kulkee nopeasti, viilettää tai kiitää) liikenteessä. Lause on muutenkin outo. Ensinnäkään valottomuus ei ole pelkästään risteysajon ongelma. Toiseksi, miksi virkkeeseen on pitänyt sotkea ajoradan ylitys sääntöjen vastaisesti? Jos pyöräilijä ylittää ajoradan sääntöjen vastaisesti, niin ei kai valot tai näkyvät vaatteet muuta asiaa mitenkään.

Tiedotteen asenteesta kertoo jotain myös toteamus ”uusimmat pyöräilijöiden vaaranpaikat löytyvät kiertoliittymistä”. Miksi ihmeessä poliisi ei kerro seuraavassa lauseessa, että  sekä liikenneympyrään tuleva että ympyrästä poistuva auto väistää aina pyörätiellä ajavaa pyöräilijää? Mitä poliisi tarkoittaa sanomalla ”uusimmat”? Autoilijoiden tietämättömyys liikenneympyrän väistämissäännöistä on ollut tiedossa jo vuosien ajan.

Tiedotteen liitteksi on laitettu kaksi Word-dokumenttia. Ensimmäisessä on kopioituna tieliikenneasetuksen 37 §. Toisesta asiakirjasta löytyy kaksi ilmeisesti poliisin ottamaa kuvaa. Ensimmäisessä kuvassa polkupyörä nojaa kolaroituun autoon. Toisessa kuvassa on jokin tie. Lukija voi päätellä, että on tapahtunut onnettomus. Onnettomuuden lähtökohtia, syitä tai seurauksia poliisi ei vaivaannu selvittämään. Sattumanvaraiset kuvat tuskin hyödyttävät ketään.

HePo vaatii oikaisua

Helsingin Polkupyöräilijät ry (HePo) on lähettänyt liikkuvalle poliisille oikaisu- ja perustelupyynnön. Oikaisua HePo pyytää seuraavaan poliisin väittämään:

”Pyörätien jatkeen ja suojatien viivoitukset on voitu yhdistää myös koko leveydeltään yhtenäiseksi viivoitukseksi. Tällöin pyörätie tulee olla merkitty liikennemerkillä jatkuvaksi suojatien molemmin puolin.”

Korkeimman oikeuden päätöksellä KKO:1996:125 on katsottu riittäväksi, että pyörätie on suojatien toisella puolella. Maassamme on varmasti tuhansia paikkoja, joissa pyörätietä ei ole merkitty liikennemerkein risteyksen kummallekin puolelle.

Lisäksi HePo pyytää perusteluja seuraavaan poliisin esittämään väittämään:

”Jos ajoradan molemmin puolin kulkevat samansuuntaiset pyörätiet, se ei välttämättä tarkoita, että kaikki risteävät suojatiet olisivat myös pyörätien jatkeita.”

Vaikeasti hahmotettavalle väitteelle ei ole mitään perusteita. Olisikohan tässä yritetty viitata väistämisvelvollisuuteen? Ei voi tietää.

Poliisi ei saa luoda konflikteja

Poliisin tietämys pyöräilysäännöistä on saanut kritiikkiä aiemminkin. Heinäkuussa Yle uutisoi pyöräilijöiden villistä käytöksestä. Jutussa haastateltavana ollut ylikonstaapeli tuli muun muassa väittäneeksi, että pyörää taluttava henkilö on pyöräilijä.

Parannusta kaipaisi myös tiedotejärjestelmä. Tiedotteissa ei esimerkiksi kerrota, kuka ne on kirjoittanut. Hyvän toimitustavan vastaisesti tiedotteisiin ei merkitä, jos niihin on tehty päivityksiä tai korjauksia. Väärien tietojen levitteleminen on vakava asia, sillä usein tiedotteet menevät sellaisenaan laajempaan jakeluun median kautta.

Suomessa poliisi nauttii kansalaisten suurta luottamusta ja ihan aiheestakin. Se tarkoittaa myös sitä, että poliisin sanaan uskotaan. Näin väärätkin väittämät iskostuvat kansalaisten päähän totuutena. Työssään poliisin tulee edistää yhteisymmärrystä liikenteen osapuolten kesken, eikä luoda huolimattomuudellaan uusia konflikteja.

, , , , , , , , ,

3 kommenttia

Linkkivinkkejä viikonlopuksi

Viime aikoina on osunut silmään useita liikenneaiheisia ohjelmia ja muita juttuja. Tässäpä joitain katseltavaksi.

Lue lisää>

, , , , , , , ,

1 kommentti

Uudet ylinopeusrajat julki

Poliisi on julkaissut tänään uudet koko valtakuntaa koskevat ylinopeuksien puuttumisrajat, jotka tulevat voimaan lokakuun alussa. Laajaa julkista keskustelua aiheuttaneen uudistuksen jälkeen ylinopeuksiin puututaan entistä herkemmin. Samalla luodaan yhdenmukainen järjestelmä, jossa puuttumiskynnys ei ole enää poliisilaitoskohtainen. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan tämä on kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää.

Lue lisää>

, , , , , , , , , , , , , ,

Jätä kommentti

%d bloggers like this: